תושב/ת יקר/ה נא לציין מספר רכב +שם מלא לצורך עדכון כניסה לשער מספרי השער , כניסה 054-9717844 , יציאה 053-2424351