אירועים קרובים גבעות בר - מפגש בית הכנסת
היום: 5/22/2019 11:55:54 PM


תאריך:לוז:סוג:כותרת:מזמין:מיקום:יומן אישי
23/05/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת פרשת השבוע מפי הרב אבי וייסרוזן מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
25/05/2019 16:00 - 17:00 מפגש בית הכנסת לימוד ספר הכוזרי מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
27/05/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת שיעור שבועי בכתבי הרב קוק מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
30/05/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת פרשת השבוע מפי הרב אבי וייסרוזן מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
01/06/2019 16:00 - 17:00 מפגש בית הכנסת לימוד ספר הכוזרי מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
03/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת שיעור שבועי בכתבי הרב קוק מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
06/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת פרשת השבוע מפי הרב אבי וייסרוזן מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
08/06/2019 16:00 - 17:00 מפגש בית הכנסת לימוד ספר הכוזרי מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
10/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת שיעור שבועי בכתבי הרב קוק מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
13/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת פרשת השבוע מפי הרב אבי וייסרוזן מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
15/06/2019 16:00 - 17:00 מפגש בית הכנסת לימוד ספר הכוזרי מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
17/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת שיעור שבועי בכתבי הרב קוק מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
20/06/2019 20:30 - 21:30 מפגש בית הכנסת פרשת השבוע מפי הרב אבי וייסרוזן מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף
22/06/2019 16:00 - 17:00 מפגש בית הכנסת לימוד ספר הכוזרי מפי הרב ליאור קמרי מנהל אתר גבעות בר בית כנסת הוסף