הרשמה לכניסה לתהליך.

תהליך הקליטה:

 1. רכישת ערכה
 2. הגשת שאלון מתעניינים למזגירות כשהוא מלא וחתום, עד למועד האחרון למסירת שאלון זה.
 3. טופס ההרשמה להגרלת תור לכניסה לתהליך הקבלה, המצורף לערכת המידע, כשהוא מלא וחתום.
 4. שיק דחוי ליום ההגרלה למוטב בלבד, לפקודת "אגודה שיתופית גבעות בר מ.א. 57004213-5 ועדת קליטה" על סך 10000 ₪ תמורת עלות השתתפות בתהליך הקבלה.
 5. שיק דחוי ליום ההגרלה על סך 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪, לפקודת מועצה אזורית בני שמעון. תמורת מקדמה על תשלום דמי הפיתוח למועצה. סכום זה יקוזז מסכום דמי הפיתוח שישולם למועצה לאחר חתימת הסכם הפיתוח מולה
 6. הגרלת תור לכניסה לתהליך. במידה שלא תזכו בהגרלה להיכנס לתהליך הקבלה ו/או תחליטו לפרוש מהתהליך ולוותר בטרם הופקדו השיקים הם יוחזרו לכם כנגד הקבלה.
 7. במידה ועליתם בהגרלה תמשיכו לתהליך הקבלה

 

הערות:

 1. רישום להגרלת תור לכניסה לתהליך:
  אם בתאריך האחרון למסירת השאלון למתעניינים, מספר השאלונים יהיה גדול ממספר המגרשים שנותרו, תבוצע הגרלה בין המתעניינים שמילאו את השאלון, ההגרלה תביב פומבית, בפיקוח עו״ד, בין כל המתעניינים שנרשמו להגרלה.
 2. שימו לב! לאחר תחילת התהליך (כלומר, מרגע שהגעתם לאבחון במכון ההערכה) עלותו בסך של 10000 ₪ לא תוחזר.
 3. במידה שתידחו על ידי ועדת הקבלה ו/או תחליטו שלא לחתום על חוזה הפיתוח מול המועצה - תוחזר לכם במלואה המקדמה על חשבון תשלום דמי הפיתוח למועצה על סך 15,000 ₪.  
 4. שימו לב! התשלום הוא תנאי לכניסה לתהליך, כפי שיפורט בסעיף הבא.  
 5. שימו לב! מועמדים יהיו מוגדרים כרשומים להגרלה רק אם יקבלו מידי המזכירות אישור על כך שהרשמתם נקלטה וקבלות כנגד השיקים.
 6. אין חובה להגיע להגרלה, פרוטוקול ההגרלה יישלח במייל לכל המשתתפים.
 7. כל מועמד / זוג מועמדים יגריל מספר שיקבע את מקומם בתור הכניסה לתהליך הקבלה.
 8. בשלב ראשון ייכנסו לתהליך המועמדים שהגרילו את המספרים הראשונים לפי מספר השטחים.
 9. אם במהלך התהליך יתפנו מקומות (מועמדים שוויתרו, או שלא התקבלו) הפנייה להיכנס לתהליך תהיה לבאים בתור על פי פרוטוקול תוצאות ההגרלה.
 10. ויתור
  - מרגע שהמתעניין / זוג המתעניינים נרשמו להגרלה וחתמו על טופס ההרשמה להגרלת תור לכניסה לתהליך הקבלה, באפשרותם לוותר על המשך התהליך ולפנות את מקומם למתעניינים הבאים בתור.
  - מתעניינים שוויתרו על השתתפותם בתהליך יהיו:  
  - מתעניינים שהודיעו על כך בכתב.
  - מתעניינים שתשלום עלות התהליך ותשלום המקדמה על הוצאות הפיתוח לא כובדו תוך שבועיים ממועד ההגרלה.
  - מתעניינים שהקשר עימם נותק למשך חודש.
  במקרה של ניתוק קשר תישלח בקשה לחידוש קשר במייל לכתובת שנמסרה בטופס הרישום ואם לא תענה תוך שבוע יוכרז כמוותר.