השותפים לדרך, בלעדיהם כל זה לא היה קורה.

להקמת יישוב לא מספיקה קבוצה של חלוצים. המשפחות הראשונות שהגיעו ליישוב זכו לשותפים נפלאים לדרך. שותפים אלו הובילו, כל אחד בתחומו, את היישוב גבעות בר להפוך מרעיון וחזון ליישוב פורח.
 לוגו מואז בני שמעון
 
מועצה אזורית "בני שמעון" תופסת עצמה כגוף מוביל, יוזם ומנהיג תהליכים ברמה האזורית והבין אזורית לשם פיתוח וקידום האזור והעמדתו במרכז מפת המדינה. המועצה היוותה גורם מכריע כשקיבלה את החחלטה להוביל את הקמת היישוב כשעוד היה רעיון על הנייר.
 תנועת אור
 
תנועת "אור" היא תנועה לקידום משימות בנגב ובגליל בתחומי החברה והקהילה, התעסוקה וההתיישבות בארץ ישראל. התנועה, כמשתמע משמה באה להביא אור... המקצועיות של תנועת אור, הרצון והנכונות לרדת לשטח ולרכז את המאמצים בהקמת היישוב, תרמו תרומה משמעותית להצלחת היישוב הלכה למעשה.
לוגו החטיבה להתיישבות
 
החטיבה להתיישבות פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית ועוסקת מטעם ממשלת ישראל בהקמת ישובים כפריים בטיפול בישובים וביסוסם ובמימון מלא מתקציב מדינת ישראל. אנשי החטיבה להתיישבות, בהיותם אמונים על פיתוח יישובי הפריפריה, ועם רצון וחזון שמובילים אנשי מעשה ,העמידו את היישוב על הרגליים. 
לוגו קקל
מאז רכישות הקרקע הראשונות בארץ ישראל בראשית המאה ה-20, ועד עצם היום הזה, פועלת קרן קימת לישראל בשם העם היהודי ולמענו כנאמן העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל. פעילות קק"ל ישראל והתפוצות וההתגייסות למען הקמת היישוב ופיתוחו הם בין הגורמים המרכזיים להצלחתנו המשותפת.
 
 
וכמובן משרדי הממשלה הרבים על שלוחתיהם.
   לוגו המשרד לפיתוח הנגב והגליל הרשות לפיתוח הנגב