תוכניות פיתוח:

עבודות פיתוח המגרשים והתשתיות הציבוריות לשלב ב' בעיצומן.
מתוכננת בנייה של מבני ציבור על פי פרוגרמת הישוב.
נבחנת הקמת בריכת שחיה (קאנטרי). 
עבודות פיתוח