תעסוקה

רוב התושבים עובדים מחוץ לישוב באזור הדרום ובמרכז הארץ.
בעתיד מתוכננות גם אפשרויות תעסוקה בישוב בתחום של תיירות ומסחר זעיר.
לרשות התושבים עומדים
מרכז השכלה ותעסוקה "מעברים" שמלווה פונים בתהליך מציאת עבודה כולל השמה, המרכז הוא תחת חסות של המועצה האזורית.
 אתר חיפוש עבודה של "תנועת אור" המתמקד במשרות בנגב.
בימים אלה מוקם "עידן הנגב" - אזור תעסוקה ותעשיה לא מזהמת בצומת להבים. 
מפת עידן הנגב-אזור תעסוקה ותעשייה