הקהילה

החיים בקהילה ביישוב מאפשרים לתושב לקחת חלק פעיל בניהול חייו בקהילה ובקביעת סדר היום הציבורי. הקהילה בגבעות בר מנהלת את עצמה באמצעות אגודה שיתופית, שמרבית התושבים חברים בה. את האגודה מנהל ועד הנבחר מבין חברי האגודה אחת לשנתיים. בנוסף לוועד נבחרות ועדות חינוך, תרבות, ביטחון, בינוי, קליטה, צוות ניהול גנים וועדת ביקורת. כל חברי הועד והועדות הם תושבי היישוב, נבחרו לתפקידם על ידי התושבים ופועלים בהתנדבות מלאה לקידום היישוב ולטובת תושביו. אחת לתקופה מתכנסת אספת חברים כדי לקבל דיווח מהוועד והוועדות על פעילותם ולכדי לקבל החלטות משותפות. 
פעילות קהילתית
נכון להיום מתקיימת בגבעות בר ״זהות ועדים״ בין ועד האגודה הנבחר כל שנתיים לבין הועד המקומי הנבחר אחת לחמש שנים.
 
הניהול השוטף של האגודה נעשה על ידי מזכיר האגודה ומנהלת משרד, שניהם שכירים. בנוסף, האגודה מעסיקה מנהלת קהילה האחראית על ההיבטים החברתיים של חיי הקהילה. 
חברי האגודה השיתופית הסכימו על גביית דמי חבר חודשיים בסך 390 ש״ח למשפחה. דמי החבר, יחד עם התקציבים המועברים ליישוב על ידי המועצה ומוסדות המדינה השונים, מאפשרים ליישוב לנהל את ה״שוטף״ ובמקביל לשפר את איכות חיי התושבים ביישוב בחינוך איכותי, חיי תרבות עשירים וביטחון אישי בתחומי היישוב.