התושבים

בגבעות בר גרות 200 משפחות המנהלות חיי קהילה איכותיים ועוד כ-52 משפחות בשלבים שונים של בניית ביתם. גילם של מרבית המבוגרים ביישוב נע בין 30 ל 50, אך רוב תושבי היישוב הם ילדים ונוער: כ 155 פעוטות עד גיל גן חובה, כ 100 ילדות וילדים בגיל בית ספר יסודי וכ 80 בנות ובני נוער, חיילים וסטודנטים.
תושבי גבעות בר אוחזים בפלפלים 
 
 
אוכלוסיית היישוב מתאפיינת בישראליות שלה: שילוב של עדות, ילידי הארץ ועולים חדשים, חילונים ושומרי מסורת, בעלי מקצועות חופשיים ושכירים, אקדמאיים ועובדי כפיים. ההטרוגניות הזו מאפשרת בניה של קהילה מגוונת חברתית ותרבותית שהמשותף לכל חבריה הוא הבחירה להצטרף לקהילת גבעות בר.