פרוטוקול מספר 5- אנטנה, בריכה, גגות סולארים, גנים-עדכון תקציב, פגישה עם JNF USA, וועדת קלפי-בחירות במאי

אסמכתא:5/20
תאריך:26/02/2020
תאריך פרסום:05/03/2020 14:51
עדכון אחרון:05/05/2020 11:02

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: