דוח מזכיר, התנהלות הוועד בטלגרם ואישור נוהל התקשרויות.

אסמכתא:34/20
תאריך:25/11/2020
תאריך פרסום:12/01/2021 12:36
עדכון אחרון:12/01/2021 12:36

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: