דוח מזכיר, דיון על בריכה ודיון לפני אסיפה עם ועדת ביטחון.

אסמכתא:33/20
תאריך:18/11/2020
תאריך פרסום:29/11/2020 12:08
עדכון אחרון:01/12/2020 14:56

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: