דוח מזכיר, שביל בני שמעון – שביליונר והרחבת בית הכנסת.

אסמכתא:32/20
תאריך:11/11/2020
תאריך פרסום:17/11/2020 12:23
עדכון אחרון:17/11/2020 12:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: