פגישה עם ועדת ביטחון, דוח מזכיר : אנטנה. סככות סולאריות.

אסמכתא:29/20
תאריך:20/10/2020
תאריך פרסום:29/10/2020 09:11
עדכון אחרון:29/10/2020 09:11

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: