סיכום פגישה עם המועצה בנושא העברת ביטחון ומים לישוב, נושא ועדת ביקורת.

אסמכתא:28/20
תאריך:13/10/2020
תאריך פרסום:29/10/2020 09:09
עדכון אחרון:29/10/2020 09:10

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: