דוח מזכיר, אישור צוות מניעה ישובי, דיון על תקציב המים.

אסמכתא:26/20
תאריך:15/09/2020
תאריך פרסום:07/10/2020 13:59
עדכון אחרון:07/10/2020 13:59

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: