עדכון לגבי העתירה כנגד החלטת הותמ"ל, דיון והחלטות לגבי הפורשים, גבית חובות באגודה.

אסמכתא:21/20
תאריך:04/08/2020
תאריך פרסום:15/09/2020 12:29
עדכון אחרון:15/09/2020 12:34

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: