הצגת עקרונות והליך נוהל העלאת שכר, אסיפת ישוב לאישור אסיפות ישוב והצבעות דיגיטליות, עידכונים בנושא חינוך.

אסמכתא:25/20
תאריך:08/09/2020
תאריך פרסום:14/09/2020 11:15
עדכון אחרון:16/09/2020 13:13

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: