הגדרת סמכות מזכיר הישוב בנוהל רכש, דוח מזכיר סגירת קצוות של נושאים שונים.

אסמכתא:11/20
תאריך:19/05/2020
תאריך פרסום:27/08/2020 11:41
עדכון אחרון:27/08/2020 11:41

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: