עדכון נוהל רכש, חוב פורשי אגודה, תקציב מים בטחון ופיתוח, תביעה נזיקין כנגד רשות הבדואים שינוי תקנון

אסמכתא:19/20
תאריך:21/07/2020
תאריך פרסום:03/08/2020 12:08
עדכון אחרון:03/08/2020 12:08

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: