החזרת סמכויות מהמועצה לאגודה,עדכון מוועדות ומצוותים

אסמכתא:13/20
תאריך:03/06/2020
תאריך פרסום:08/06/2020 15:17
עדכון אחרון:08/06/2020 15:17

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: