שמות רחובות, הקמת בית כנסת קבע, עתירה מנהלית, וועדת קהילה, תקציב וועד מקומי, גדר ההתראתית

אסמכתא:1/20
תאריך:15/01/2020
נוכחים:וועד מנהל, ירון בוברא-חבר מליאה, שי עזרן -וועדת מסורת
חסרים:עידן שילמן
תאריך פרסום:19/01/2020 14:08
עדכון אחרון:19/01/2020 14:08

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: