מזכירות הישוב וועד מנהל - 2020 אגודה שיתופית - פרוטוקולים וועד מנהל

אסמכתא
נושא:
תאריך:
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:24/12/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:06/12/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:04/11/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:27/10/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:06/10/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:23/06/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:18/06/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:13/05/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:13/04/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:30/01/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:22/01/2020
נוכחים:
חסרים:
קבצים מצורפים: