מזכירות הישוב וועד מנהל - 2020 אגודה שיתופית - פרוטוקולים וועד מנהל

אסמכתא
נושא:
תאריך:
קבצים מצורפים:
תאריך:06/12/2020
קבצים מצורפים:
תאריך:04/11/2020
קבצים מצורפים:
תאריך:27/10/2020
קבצים מצורפים:
תאריך:13/05/2020
קבצים מצורפים: