מחירון חדר כושר לשנת 2022

הערה חשובה!

לא יבוצע ביטול מנוי ללא החזרת הצ'יפ.

לא יבוצע רישום ללא הוראת קבע לאגודה קוד מוסד:41928.

נוער בגילאי 14-18 חייבים בצירוף צילום ת.ז

לצורך אחזקת המקום ירכשו התושבים מנויים כדמי השתתפות :


1.    תשלום דמי החבר הינו חודשי וכרוך בהתחייבות עד סוף שנת 2022.

מנוי 1: מחיר מלא ליחיד    190 ₪ (תוספת נפש באותה משפחה    70 ₪)      
מנוי 2: מחיר ליחיד המשלם דמי אגודה     70 ₪
        
    ביטוח ספורטאים + רישום והדרכה לכל מנוי (חד פעמי)    190 ₪
    קבלת צ'יפ כניסה אישי (בהשאלה)     100    ₪ פיקדון


2.    שעות פעילות חדר כושר


א.    חברי מועדון מעל גיל 18 : ימים א'-ה' ,שבתות וחגים 06:00-23:00
                                         ימי ו' וערבי חג  06:00-16:00
ב.    חברי מועדון גילאי 14-18 , האימון מחייב נוכחות מדריך כושר ולכן ייפתח כ-3 פעמים בשבוע למשך 4 שעות ביום

 

3.    שימוש בצ'יפ


א.    הצ'יפ הינו אישי, לפי מספר סידורי ואינו ניתן להעברה.
ב.    עם סיום המנוי יש להחזיר את הצ'יפ למזכירות בצירוף הודעה בכתב + חתימה על מסמך ולאחר מכן הפיקדון יוחזר.
ג.    אי החזרת הצ'יפ תגרור חיוב של הפיקדון.

 

4.    האגודה תבצע ביטוח ספורטאים לכל חבר המצטרף למועדון הכושר על פי חוק, חברים מעל גיל 70 מצבם הרפואי ייבדק על-ידי הביטוח לפני כניסתם לביטוח.

 

5.    דרכי תשלום
התשלום יתבצע רק דרך הוראת קבע .

 


 בברכה ,     
מזכירות האגודה .

 

 

 

 

 

 

נוהל שימוש במועדון הכושר – גבעות בר

 

 • מועדון הכושר מיועד לתושבי היישוב בלבד. אין להכניס למועדון הכושר אורחים שאינם תושבי היישוב או ילדים מתחת לגיל 14.
 • רישום וכניסה למועדון הכושר יתאפשרו לתושבי היישוב מגיל 14 בלבד ובכפוף לחתימה על הצהרת בריאות ואישור רופא לפעילות גופנית בחדר הכושר. על הנרשמים לדווח הכתב על כל שינוי במצבם הבריאותי, מיד עם היוודע השינוי במצב הבריאותי כאמור. בני נוער בגילאים 14-18 חייבים להצטייד באישור הורים לאימון בחדר הכושר ורשאים לעשות שימוש במתקניו בליווי צמוד ובפיקוח של מדריך כושר לקטינים בלבד.
 • כניסה למועדון תותר באמצעות צ'יפ אלקטרוני אישי אשר אינו ניתן להעברה.
 • כל מתאמן חייב לעבור אימון הדרכה לפני תחילת האימונים הסדירים.
 • אין התחייבות לנוכחות מדריך מסויים.
 • הכניסה למועדון הכושר מותרת רק כאשר המשתמש בריא ואינו חולה.
 • השימוש בבגדי ונעלי ספורט בלבד. הפעילות ללא נעלי ספורט אסורה.
 • השימוש במגבת אישית הינו חובה ויש לפרוש את המגבת על המכשיר לפני השימוש.
 • הכניסה למועדון הכושר עם דברי מאכל ו/או שתיה אסורה , למעט מים במכלים אישיים.
 • הכניסה לבעלי חיים אסורה.
 • יש לשמור על מתקני המועדון, להחזיר ציוד למקומו ולהותיר את המכשירים נקיים לאחר השימוש.
 • יש להשתמש במשקולות רק באזור המיועד להם (משטח הגומי).
 • יש לשמור על הציוד ולהניח אותו במקום המתאים בסיום השימוש.
 • חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים.
 • חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המועדון לרבות חצר המועדון.
 • במועדון מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
 • יש להישמע לכללי ההתנהגות הנהוגים במועדון ולהוראות המדריכים.
 • יש לדווח למדריכים על כל פציעה או אירוע אחר המתרחש במהלך האימון ולגשת לקבלת טיפול ראשוני.
 • התא לשמירת חפצים אינו כספת! אין להשאיר חפצי ערך בתאים ובשטח המועדון בכלל. ההנהלה אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה של חפצים אישיים.
 • החנייה שבמתחם המרכז היישובי הינה ציבורית. וועד המנהל אינו אחראי על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה.
 • וועד המנהל שומר לעצמו את הזכות למנוע כניסתו של אדם למועדון הכושר ו/או להפסיק שימוש במתקני המועדון במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או אחרים או שגרם נזק במתכוון למועדון הכושר ו/או לצד ג' ו/או לציוד ו/או למתקני המועדון. משתמש יישא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרם על ידו, מיד עם דרישת הוועד המנהל.
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מועדון הכושר , חלקים ממנו או מתקניו, לרבות עקב תקלות טכניות, בטיחותיות ותברואתיות, שיפוצים, לזמן/ תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.
 • שימוש במתקני המועדון מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו. הוועד המנהל רשאי לשנות את שעות פעילות המועדון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • המשתמשים במתקני המועדון עושים זאת על אחריותם הבלעדית.
 • הפסקת או ביטול מנוי במהלך השנה, יתבצע לאחר הגשת הודעה בכתב וחתימה על טופס ביטול, בכפוף לכללים, כפי שיהיו מעת לעת.
 • לא יבוצע ביטול מנוי ללא החזרת הצ'יפ !

חלק א : שאלון רפואי

אנא קרא/י את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל/י לפי הנחיות אלה:

א. במידה ואחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה חיובית, לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא תעודה רפואית מרופא , לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר . את התעודה יש להביא לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד הנפקתה.

ב. במידה וכל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות – מלא את ההצרה שבחלק ב' לטופס זה וחתום עליה.

ג. בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.

חלק ב' : הצהרה

*התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה ; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע ; ביצוע פעילות גופנית מאד בטוחה לרוב האנשים ; השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עלייך להתייעץ עם רופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון הכושר.

חשוב להדגיש , מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג , במיוחד במידה ואת/ה מעל גיל 65 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת .

תוספת שנייה (תקנה 5)

הסכמה בכתב של אחד מהורי הקטין

מתאמן שלא מלאו לו 18 שנה , יצרף להצהרת הבריאות או לתעודה רפואית , לפי הצורך , את ההסכמה מטה, חתומה בידי אחד מהוריו.

י/תתאמן בחדר כושר בכל סוג אימון.

חתימת המנוי

חתימת ההורים: