שימו לב!

יש למלא את הטופס בהתאם לאדם שצריך להיות מורשה, מספר הרכב עם שמו,מספר הטלפון שלו. ולא לפי פרטי התושב הממלא.

אדם שיסמן אורח/משפחה של שוכר/תושב ולא יפרט מה סיבת "ההתארחות" או משפחה של מי לא יורשה בשערי הישוב. (גננת/מורה/מדריך/עובד מועצה גם לרשום בסעיף האחרון פירוט בבקשה)