יולדת יקרה מזל טוב, על מנת לעדכן את פרטי הנולד הרך יש למלא את הט' המצ"ב בנוסף יש לשלוח צילום ת.ז למייל - לטובת עדכון מספר נפשות במערכת.

//