תושב/ת יקר/ה מצ"ב טופס השכרת מועדון - יש לציין תאריך השכרה ***יש לתאם עם המזכירות מול חן**

פרטי ממלא הטופס:

אני מאשר שעברתי על דף הנהלים ומקבל עלי את כל הנהלים בשימוש האולם, ידוע לי שהפרת הנהלים עלולה לגרור חיוב כספי.