מבנה הנהלת היישוב

מבנה הנהלת היישוב (23/05/2016 10:11)
מבנה ניהולי של הישוב מורכב באופן הבא:
 
האספה הכללית (פעם בשנה לפחות, התכנסות של כל חברי האגודה תושבי היישוב)
ועד מנהל / ועדת ביקורת (מקבילה לועד המנהל)
 
מנהלים שכירים: מנהלת היישוב, רב"ש הישוב, מנהלת הגנים, מנהלת חינוך בלתי פורמאלי, מנהלת משרד היישוב, נציג מוניציפאלי והנהלת חשבונות.
 
 
ועדות הישוב:
ועדת קליטה
ועדת חינוך
ועדת תרבות
ועדת קהילה
ועדת ביטחון