ועדת ביטחון

ועדת בטחון (13/04/2016 09:40)
נושא הביטחון הינו, ללא ספק, אחד הנושאים המרכזיים בהוויה של גבעות בר. בשנים האחרונות גיבש היישוב מצב יוצא דופן של מיעוט אירועי ביטחון, כתוצאה ממספר תהליכים – העסקת רכז ביטחון שוטף (רב"ש) תושב היישוב, אשר מוביל עשייה ענפה של ביטחון מול כלל הגורמים; גיוס תושבים להתנדבות במסגרת "משמר הגבול" וכיתת הכוננות היישובית, פעולות אשר מוכיחות עצמן היטב, וכן שיתוף פעולה מצוין עם גורמי מג"ב והמשטרה בסביבה.
כמו כן, מקפיד היישוב לבנות קשרים ותקשורת מתאימה מול גורמי המועצה והיישובים השכנים, כתרומה ניכרת למצב המצוין של היישוב בכל הנוגע לביטחון.
מעבר לכך, משופע היישוב בתושבים אשר במסגרת עבודתם הקבועה באים במגע עם גורמי הביטחון השונים, גורם נוסף התורם ליצירת תמונה כוללת של ביטחון לתושבי היישוב.  
בנוסף, בשיתוף פעולה עם המועצה, פועל ביישוב צוות חירום יישובי (צח"י) המורכב מתושבי היישוב שמטרתו לתפקד במצבי חירום ביטחוניים ולתת מענה לצורכי התושבים בחירום. כמו כן, המועצה הקימה יחידת חילוץ מועצתית, שאליה מתנדבים כמה מתושבי היישוב, שמטרתה לתת מענה חילוצי בתחומי המועצה בנוסף לכוחות החילוץ הארציים.
ג'יפ סיור משטרה      אנשי ביטחון והצלה

פרוטוקולים