ועדת ביקורת

ועדת ביקורת | עדכון אחרון:  13/04/2016 12:56

דברי הועדה:

 
תפקידה העיקרי של ועדת בקורת הוא לוודא שההחלטות המתקבלות ע"י הנהלת הישוב עומדות בדרישות תקנון האגודה ופקודת האגודות השיתופיות, הן מהבחינה המהותית והן מהבחינה הפרוצדוראלית, חשוב לציין כי מעמדה של ועדת בקורת מעוגן בחוק, וכהונתה מקבילה לזו של הועד המנהל.
 
תפקיד הועדה להבטיח כי ההחלטות שמתקבלות אינן על בסיס אישי, עולות בקנה אחד גם עם השכל הישר ועם עקרונות יסודיים כפי שהוגדרו בחזון הישוב.
ישנן גישות רבות באשר לדרך פעילותה של ועדת בקורת, כאשר הועדה המכהנת סבורה כי הדרך האפקטיבית ביותר הינה בשותפות עם הועד המנהל כבר בשלב תהליך קבלת ההחלטות. בדרך זו , מבטיחים תהליך קבלת החלטות איכותי, במסגרתו נלקחים בחשבון בזמן אמת גם היבטים של ועדת בקורת, ובכך מונעים מצב של קבלת החלטה בעיתית המחייבת שינוי בהמשך, על כל המשתמע מכך בקהילה קטנה כמו שלנו. כאשר נוקטים בגישה זו, חשוב מאוד לשמור על הגבולות שבין שני הגופים, ולא לגלוש למצב בו חברי ועדת בקורת הופכים למעין "חברים" לא פורמאליים בוועד המנהל.
 
 

פרוטוקולים