ועדת קליטה

ועדת קליטה | עדכון אחרון:  13/04/2016 12:51

לועדת הקליטה היישובית 2 תפקידים עיקריים:

 
1. גיבוש, יחד עם גורמים חיצוניים ליישוב (יועץ מקצועי, המועצה, מכון הערכה, פרויקטור ועוד) תהליך מיטבי למיון מתעניינים המתאימים לאופיו הקהילתי העכשווי של היישוב, בדגש על תרומה לקהילה, לקיחת חלק פעיל בפעילויות היישוביות, סיוע במפעלים היישוביים השונים ועוד. בתהליכים אלו משולבת ועדת הקליטה בשלבי התהליך השונים, החל מגיבוש התהליך, דרך לקיחת חלק פעיל בוועדות הקבלה היישוביות, ועד נציגות בוועדה הבין מוסדית המסיימת את התהליך.
 
2. בנייה, מול מנהלת הקהילה, של תהליך מיטבי לקשר מול המשפחה החל מרגע רכישת הקרקע, ועד לקליטתה ביישוב לאחר הכניסה לבית הקבע. חברי ועדת הקליטה עובדים באופן שוטף מול מנהלת הקהילה בכל הנוגע לארגון פעילויות שונות הנוגעות לתחום זה, לצורך שילוב משפחות חדשות בקהילה היישובית.
כמובן, שככל שעובר הזמן, ישנן משפחות אשר מעוניינות לרכוש מגרש או בית ממשפחה שרכשה או בנתה (כלומר, יד שניה). גם במקרים כאלו, משולבת ועדת קליטה בתהליך שכן לצורך השלמת הרכישה מחויבת המשפחה הקונה לעבור תהליך מיון ככל משפחה אחרת, על כל שלביו – מבחני הערכה, ראיון מול הוועדה היישובית ולאחר מכן ראיון במועצה מול הוועדה הבין מוסדית.
 
את ועדת קליטה מוביל נציג הוועד המנהל (לאחר תהליך פנימי בוועד בו הוחלט מי מחבריו מוביל את הוועדות השונות), והיא מורכבת מתושבים שנבחרו לשם כך באופן דמוקרטי ע"י התושבים, לאחר שהציגו מועמדותם לוועדה. היא מונה כיום כ-7 חברים סה"כ, עם חלוקת עבודה פנימית בין חבריה ותוכנית עבודה שנתית.
 

פרוטוקולים