ועדות


ועד מנהל גבעות בר

ועד הנהלה (11/03/2019 16:14)

יו"ר וועד - נצח בן חור

חברי הוועד:

עמית שרם 

צביקה טרבלסי

אושר קידר 

דוד אלביליה