דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים גבעות בר


פרוטוקולים - מזכירות הישוב וועד מנהל

פרוטוקולים - איכות הסביבה

פרוטוקולים - בטיחות

פרוטוקולים - גנים

פרוטוקולים - וועדת בינוי

פרוטוקולים - וועדת מסורת

פרוטוקולים - וועדת קלפי

פרוטוקולים - ועדת ביטחון

פרוטוקולים - ועדת ביקורת

פרוטוקולים - ועדת חינוך

פרוטוקולים - ועדת קליטה

פרוטוקולים - מנהלת קהילה וחינוך

פרוטוקולים - צוות ניהול גנים

פרוטוקולים - ועדת מניעה